Close

Dijital Dönüşüm Araştırması

Aralık 28, 2017

Dijital Dönüşüm Araştırması

Digital Dönüşümde Neredeyiz?

Expertera Uzmanlık Platformu’nda senelik anketimizde bu yıl dijital dönüşüm konusunu seçtik ve uzmanlık platformumuzda dijitalleşme konusunda tecrübeye sahip uzmanlarımızın görüşlerini aldık. Anketimize platformumuzdan farklı sektörleri temsil edecek şekilde kendi alanlarında deneyimli 100’e yakın uzman katıldı. Çalışmamıza katılan uzmanların hepsi aktif iş hayatında, bir kısmı tam zamanlı bir kısmı esnek zamanlı olarak çalışmakta ve sektörlerindeki gelişmeleri yakından takip etmekte.

Dönüşüm başladı

Uzmanlarımızın deneyimli oldukları ve takip ettikleri sektörün dijtital olgunluğu konusundaki genel bakışları ortalamanın biraz üzerinde olmakla birlikte daha gidilecek yolun olduğunu işaret ediyor. Genel dijital olgunluk 7 üzerinden 4.3 olarak notlanmış.

Dijital dönüşüme başlamış ve başarılı bir yol takip eden şirketlere daha detaylı bakıldığında onları bu başarıya taşıyan faktörün öncelikle doğru stratejiyi uygulamak, sonra da yeterli bir bütçe ayırmak olduğu göze çarpıyor. Katılımcıların yarısından çoğu ise (%62) insan kaynakları yönetimi ve üst düzey teknoloji entegrasyonu konusunda kurumların hala gelişime çok açık olduğunu gözlemliyor.

Uzmanlarımızın %80’i en geç 10 sene içerisinde IoT, VR gibi üst düzey teknolojilerin hayatımıza entegre olacağını düşünüyorlar.

Başarının Önündeki Engeller

Dijital dönüşümde başarının engelleri olarak öne çıkan faktörler arasında ilk göze çarpan eski süreçleri bırakamamak. Özellikle büyük kurumsal firmalarda görülen bir engel daha, satın alma, işe alım, sistem kurma vb. süreçlerin yavaş işliyor olması. Benzer şekilde eski donanımları ve iş yapma yöntemlerini bırakamamak başarıyı engelleyen başka faktörler olarak gözüküyor.

Siber Güvenlik

Dijitalleşme yükselirken verinin güvenliği hangi sektör olursa olsun çoğu zaman hayati risk taşıyor. Dolayısyla kurumların en üst seviyede bu konuyu ele almaları ve kapsamlı bir strateji belirlemeleri gerekiyor. Fakat uzmanlarımızın cevaplarına göre siber güvenlik farkındalığının hala oldukça düşük ve yükseltilmesi gerekiyor. Bir çok firmanın bu konuda belirli bir stratejisi bile bulunmamakta.

Başarılı Dijital Dönüşümün Sırrı İnsan Kaynakları ve Strateji

Expertera uzmanlarından Serdar Urçar, dijital dönüşümün tüm şirketler için hayati önem taşıdığını vurguluyor: “Özellikle geleneksel endüstrilerdeki, belli bir ölçek ve yaştaki şirketlerin ayakta kalabilmesı için  dijital dönüşüm çok kritik. Bunun için de öncelikle çok net bir liderlik iradesine ihtiyaç var. Bunu doğru bir dijital stratejiye sahip olmak ve bu stratejiyi hayata geçirebilmek için doğru yönetim yapısını kurgulayabilme becerisi takip ediyor. Kısaca bu dönüşümde insan ve strateji, aslında dijital araç ve gereçlerden daha önemli. Doğru insanlar ve akıllı bir strateji birleştirdiğinizde hangi dijital araç, gereçleri kullandığınız ikincil öneme sahip olabiliyor”

Dijital Dönüşümün En Büyük Eksiklikerinden Biri İnsan Faktörü

Uzun süre teknoloji sektöründe yönetici olarak çalışan Expertera uzmanı Tunç Özgül ise dijital dönüşümde gördüğü en büyük 4 eksikligi şu şekilde özetliyor:

  • Yönetim kurulu ve CEO seviyesine üst öncelikli ve uzun soluklu olarak ele alınmaması
  • Uçtan uca tüm iş süreçlerini kapsaması gerekirken sadece üretilen ürün veya digital pazarlama olarak dar bir bakış açısından bakılması
  • İnsan faktörünün çoğu zaman gözardı edilmesi
  • Dönüşümü yönetmek için C seviyesinde (CDO) ve iş kolları tecrübesi olan bir yöneticinin atanmaması

Sonuç

Anketimizde sık tekrar eden görüş, her sektör ve meslekten herkesin dijital değişimin bir parçası olduğu ve buna hazırlıklı olması gerektiği yönünde. Bu hazırlık bireysel olarak değişimi, gelişimi ve teknolojiyi takip etmeyi, yeni teknoloji ve iş yapış modelerinde bilinçlenmeyi ve esnek, yenilikçi ve yaratıcı bir bakış açısı geliştirebilmeyi gerektiriyor. Kurumsal tarafta ise bu bakış açısı ile geliştirilmiş ve tüm firmanın birimlerini içeren kapsamlı stratejik planlar geliştirmek, yeni süreçler kurmak ve uygulamak, ve son olarak da yetin uzmanlar yetiştirmek ve verimli ekip çalışmaları hayata geçirmek için çevik bir insan kaynakları stratejisi uygulamak doğru formül.

Anketimize katılan ve bizimle görüşlerini paylaşan tüm uzmanlarımıza çok teşekkür ederiz!

Expertera Uzmanlık Platformundan dijital dönüşüm profesyonelleriyle çalışmak isterseniz, bizimle temasa geçebilirsiniz.

Expertera Uzmanlık Platformuna dahil olmak isterseniz buradan kayıt olabilirsiniz.