Close

KOBİ’ler İnovasyonu Nasıl Benimsemeli?

Aralık 26, 2017

KOBİ’ler İnovasyonu Nasıl Benimsemeli?

KOBİ’lerin, giderek artan rekabetçi pazarlar, politik, ekonomik ve sosyal belirsizlikler içerisinde, sürdürülebilir karlılık ve büyüme, hatta “yaşayabilirlikleri” için inovasyona yer açmaları kaçınılmaz olmuştur. Yenilikler sağlayamayan firmaların, rekabetçi pazarlarda hayatta kalabilmeleri giderek güçleşmektedir.

KOBİ’ler için İnovasyon Kültürü Neden Önemli?

Bir şirketin yeni ürün, servis ve iş modelleri ile sürekli değer yaratabilmesinin ardında köklü bir inovasyon kültürü yatmaktadır. İnovasyon, aslında şirketin üst yönetimi başta olmak üzere, organizasyonun tüm katmanlarında yapılan bir işleyiş tercihidir. Yoksa, inovasyon, işletme fakülteleri veya danışmanlık firmalarının geliştirdiği şablonlar üzerinden, ekiplerin fikirler ortaya çıkarmaları, haftalar süren kapsamlı iş modelleri yaratmakla sınırlı kalacak bir olgu değildir.

KOBİ’lerde İnovasyon Kültürünün Yerleşmesi için Neler Gerekli?

  • KOBİ’lerde, inovasyon kültürünün yeşerebilmesinin temelinde, yönetimin kabul etme, karar verme, dinleme, yönlendirme ve iş geliştirme yetilerinin aktif olması gerekmektedir. Ancak bu yetilerin pazarlanabilir ürün ve servislere dönüşmesinde, sadece bu konuda geliştirilmiş araç ve yöntemleri kullanmak yeterli olmaz.
  • İnovasyon kültürünün benimsenmesi ve en kısa zamanda şirketin gelişme, büyüme ve sürdürülebilirlik stratejileri içerisinde anlam kazanacak yeniliklere dönüşebilmesi için, şirket üst yönetiminin, öncesinde bir inovasyon stratejisi inşa etmiş olması çok önemlidir. Bu strateji, inovasyon yatırımlarının, şirketin planlarına doğru orantılı olarak, hangi ihtiyaçlar, piyasa trendleri, müşteri talepleri ve kesimleri, satış kanalları, coğrafi öncellikler vs. gibi eksenlerde yapılacağını dair yol göstermelidir.